Skip to content

درباره ما

اول ایمینی بعد کار

طرح

بیمه

آزمایشگاه

امنیت

ایمنی مردم بالاترین قانون برای من است.

ما استاندارد های شما را تضمین می کنیم

ما با شما هستیم ما با شما هستیم

اسکلت فولادی

سری B

جزییات

اسکلت بتنی

سری X-110

جزئیات

بتن و فولاد

سری M2

جزئیات

ما رشد می کنیم .پروژه ها