دو طبقه سقف شیروانی

ویلاچین

ویلاچین
ویلاچین

■ کد ساختمان ۰۰۴

◄ مساحت کل بنا ۱۶۰ متر مربع
– مساحت هر طبقه ۸۰ متر مربع که شامل:
– مساحت طبقه اول ۵۰ متر مربع
– مساحت بالکن طبقه اول ۳۰ متر مربع
– مساحت طبقه دوم ۶۰ متر مربع
– مساحت بالکن طبقه دوم ۲۰ متر مربع
◄ سازه فلزی با تاییدیه نظام مهندسی
◄ متریالهای قابل استفاده
– نما : سنگ
– کف داخلی: سرامیک
– سیستم گرمایش: رادیاتور
■ فضاهای طبقات
– طبقه اول: شامل پذیرایی و نشیمن و آشپزخانه همراهِ یک دستشویی
– طبقه دوم: شامل ۲ اتاق خواب مستر و مهمان و یک سرویس بهداشتی با حمام

ویلاچین

پلان

ویلاچین
ویلاچین
ویلاچین
ویلاچین

دو طبقه سقف صاف

ویلاچین

ویلاچین
ویلاچین

■ کد ساختمان ۰۰۳

◄ مساحت کل بنا ۱۶۰ متر مربع
– مساحت هر طبقه ۸۰ متر مربع که شامل:
– مساحت طبقه اول ۵۰ متر مربع
– مساحت بالکن طبقه اول ۳۰ متر مربع
– مساحت طبقه دوم ۶۰ متر مربع
– مساحت بالکن طبقه دوم ۲۰ متر مربع
◄ سازه فلزی با تاییدیه نظام مهندسی
◄ متریالهای قابل استفاده
– نما : سنگ
– کف داخلی: سرامیک
– سیستم گرمایش: رادیاتور
■ فضاهای طبقات
– طبقه اول: شامل پذیرایی و نشیمن و آشپزخانه همراهِ یک دستشویی
– طبقه دوم: شامل ۲ اتاق خواب مستر و مهمان و یک سرویس بهداشتی با حمام

پلان

ویلاچین
ویلاچین
ویلاچین
ویلاچین

یک طبقه سقف صاف

ویلاچین

ویلاچین
ویلاچین

■ کد ساختمان ۰۰۲

◄ مساحت کل بنا ۸۰ متر مربع

– مساحت داخلی  ۵۰ متر مربع
– مساحت بالکن ۳۰ متر مربع

◄ سازه فلزی با تاییدیه نظام مهندسی
◄ متریالهای قابل استفاده
– نما : سنگ
– کف داخلی: سرامیک
– سیستم گرمایش: رادیاتور
فضاهای ویلا:
■ شامل پذیرایی و نشیمن و آشپزخانه همراهِ یک دستشویی و حمام و اتاق خواب

ویلاچین

پلان

ویلاچین
ویلاچین

یک طبقه سقف شیروانی


ویلاچین

■ کد ساختمان ۰۰۱

◄ مساحت کل بنا ۸۰ متر مربع

– مساحت داخلی  ۵۰ متر مربع
– مساحت بالکن ۳۰ متر مربع

◄ سازه فلزی با تاییدیه نظام مهندسی
◄ متریالهای قابل استفاده
– نما : سنگ
– کف داخلی: سرامیک
– سیستم گرمایش: رادیاتور
فضاهای ویلا:
■ شامل پذیرایی و نشیمن و آشپزخانه همراهِ یک دستشویی و حمام و اتاق خواب

ویلاچین

نقشه بنا

ویلاچین
ویلاچین